Obvestila‎ > ‎

S težavo... ampak - Con la difficoltà... tuttavia

objavljeno: 22. nov. 2013 07:46 avtor: NTK Škofije   [ posodobljeno 27. jan. 2014 04:46 ]
3.Top12 klubski turnir in drugič zmagovalec (19.11.2013). Tokrat se je pomerilo 22 igralcev in ena igralka (Jug Erika). Že kvalifikacijski del je bil zahteven, tako tekmovalno, kot tudi fizično. Tako je n.pr. Marušič Marjan v prav vseh petih srečanjih v prvem delu igral po 5 setov in v drugem potem še dvakrat, medtem ko je (ali se je "zmotil") eno srečanje dobil s 3:0. Vsi napori pa so bili na koncu poplačani z osvojitvijo 3. mesta, z enakim številom točk kot drugoplasirani, a slabšim koeficientom. Kaj pa prvi dve mesti? O tem je odločalo kar nekaj "dejavnikov", kot n.pr. hude težave Derganza v dvoboju z Anastasi Micheleom (na koncu 4.), ko je v petem, odločilnem setu bil že trikrat v izgubljenem položaju, pa se je nekako izvlekel in ta set dobil s 16:14; pa ogorčena borba za vsako točko s Marušič Urošem (6.), s katerim je imel podobne "težave" tudi Žigon, ki je zadnje srečanje z Anastasiem celo izgubil. Na koncu se je izteklo tako, da je zmagovalec DERGANZ DIEGO, drugi pa je bil Žigon Goran. Ne pozabimo še na Mezgec Mateja, ki je bil peti.

3.Top12 club torneo e per la soconda volta il vincitore (19.11.2013). Stavolta ha competuto 22 giocatori e un giocatrice (Jug Erika). Già la parte di qualifice era competitiva oltre che fisica. Così, ad esempio Marušič Marjan in tutti i cinque incontri della prima parte giocava a 5 set, pure due volte in seconda parte, mentre un incontro ("per errore") vinceva con 3:0. Alla fine, tutti gli sforzi sono stati premiati con il 3° posto, con il stesso punteggio di secondo classificato, ma con il coefficiente inferiore. E i primi due posti? Lo ha deciso un bel paio di "fattori", come ad esempio gravi problemi di Derganz in duello con Anastasi Michele (alla fine 4°), quando nel quinto, decisivo set è stato già tre volte in una situazione persa, ma si è in qualche modo tirato fuori e ha ottenuto questo set per 16:14; la lotta oltraggiata per ogni punto con Marušič Urošem (6°), con il quale aveva simili "problemi" anche Žigon, che l'ultimo incontro con Anastasi addirittura perse. Alla fine è finito in modo tale che il vincitore è DERGANZ DIEGO, mentre il secondo è stato Žigon Goran. Non dimentichiamo il Mezgec Matej, che era quinto.
Comments