Opis  Dan Od - do
  Šola namiznega tenisa
  Scuola tenis tavalo
  torek  -  martedi
  četrtek  -  giovedi
17:30 - 19:00
17:30 - 19:00
  Nadaljevalni tečaj šolarjev
  Scuola tenis tavolo avanzata
  torek  -  martedi
  četrtek  -  giovedi
17:30 - 19:00
17:30 - 19:00
  Rekreacija šolarji
  (interesna vadba šoloobv. otrok: 4-9 razred)
  torek
  četrtek
17:30 - 19:00
17:30 - 19:00
  Rekreacija članice
  Ricreazione donne
  na čakanju - in attesa 
sreda - mercoledi
 
18:30 - 20:00
 Rekreacija člani
  Ricreazione uomini
  ponedeljek  -  lunedi
  torek  -  martedi
  četrtek  -  giovedi
19:00 - 21:00
19:00 - 21:00
19:00 - 21:00


 Cenik - Listino prezzi
 Letno
 Annuale

 Polletno
 Semestrale
 Mesečno
 Mensile
 Dnevno
 Giornaliero
 Rekreacija odrasli
 Ricreazione adulti
 200,00 €  
 110,00 €  
 25,00 €  
 5,00 €   
 Interesna vadba učencev
 Allenamento interesse degli alunni
 
   20,00 €  
 
 NT šola
 NT scuola
     20,00 €